GENEA Logo
GENEA Logo text
Vítejte na stránkách sdružení GENEA

Kdo jsme?


GENEA – sdružení pro rodinu
je křesťanská iniciativa, zaměřená na budování vztahů v rodině. Naši činnost vykonáváme nezávisle na konkrétní církvi, politických názorech, odborech nebo členství v politických stranách. Působnost naší organizace je celostátní.
Naše společnost byla založena podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a byla zaregistrována u MV ČR dne 8.7.2004, IČ: 26669714.

 

Odkud jsme vyšli?

  • Naše práce je postavena na biblických základech
  • Vycházíme z mezinárodní křesťanské iniciativy Whole marriage ministries (Manželská setkání)
  • Počátečním impulsem pro nás byla osobní zkušenost z Manželských setkání

     

Proč GENEA?

 

Slovo "genea" pochází z řečtiny a znamená "rod, pokolení, rodina".

 

Kam jdeme?

 

Posláním sdružení je praktické uplatňování křesťanských principů v každodenním životě člověka, se zaměřením na oblast vzájemných vztahů, především vztahů v rodině.
Cílem sdružení je pomoc a péče při budování mezilidských vztahů a vztahů v rodině na křesťanských principech a vyučování v těchto oblastech.
Podrobnější popis, jak chceme dosáhnout svého cíle, najdete na stránce věnované našim činnostem nebo na stránce věnované akcím, které pořádáme nebo na kterých se podílíme.

 

Mezinárodní den rodiny

 
  15-tý květen byl  organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. K této příležitosti Vám tady nabízíme k nahlédnutí malou anketu k tomuto tématu.